LAT-produktioner

En grundtanke bag konceptet er at bruge video i langt højere grad, så den klassiske vidensformidling kan ske hvor og når som helst. For at kunne målrette og tilpasse denne vidensformidling, produceres en række Ledelse af Talent-videoer, som er specifikt rettet mod konceptet og de tilhørende forløb. Disse videoer finder du her.

Hvad er talent?

Læs mere

Har du talent? Brænder du for talent? Vil du gøre en forskel for talenter i din organisation?

Det er interessant, som vores, bevidste eller ubevidste forhold til centrale ord former den virkelighed, vi skaber med dem.

På uddannelsen “Ledelse af talent” er din afklaring af dit forhold til ordet talent grundlæggende for, at du kan lægge en stærk strategi for en organisations talentarbejde.

I videoen kan du se filosof Ole Fog Kirkeby lave en ordleg med Christian og jeg på ordet talent.
Måske, det kan inspirere dig til at lege med din forståelse af ordet? Det vil lægge grunden for talentets skæbne. Og din succes som udvikler af talent. Dit eller andres.

I samtalen anvender vi ordet “protreptik” som er en gammel græsk metode til afklaring af ordenes ledelsesmæssige betydning. Næste fredag vil vi komme nærmere ind på, hvad denne metode, der i hundredevis af år har været anvendt som “fyrste coaching” går ud på.

Hvad er protreptik?

Læs mere

Lille appetizer til Protreptik

Som et vigtigt værktøj på uddannelsen til at skabe High-Performance ”for livet”, har vi her en lille videointroduktion til en protreptisk samtale mellem filosof Ole Fogh Kirkeby, Rasmus Møller og Christian Engell om selve Protreptik som metode.
Filosofiens rolle, som vi betragter den, er at skære begreber til, så vi kan (be)gribe verden på ny. Det er gennem denne nysgerrige proces med at gå til ordene, at en ny viden og erkendelse er mulig. I vores tilfælde bruger vi filosofi som metode i en særlig form for ledelses-coaching, kaldet Protreptik. Begrebet, som er genopdaget af filosof Ole Fogh Kirkeby, har oldgræske rødder og er baseret på tanken om en særlig måde, hvorpå et menneske kan lære sig selv at kende i sin menneskelighed, så det for alvor kan sætte sig igennem, forpligte sig og handle uden tvivl og tøven. Det er, at den enkelte vender sig mod sig selv ved at reflektere over egne værdier og grundlæggende antagelser.
Et interessant perspektiv ved Protreptik er, at det fra starten af har været en dialogisk disciplin rettet specifikt mod ledere. Kundskaben i, hvordan man lærer ledere at forfølge glæde og trivsel som leder med den givne tilgang, at de må lede i dens egen menneskelighed. Netop lederen ses i protreptik som særligt udsat for fristelserne til at misbruge magt, fristelser efter det luksuriøse osv., hvorfor han i særdeleshed må være opmærksom på værdierne i sit eget liv. Som Kirkeby skriver, må hans liv være ”an extra-examined one”. Derfor er protreptik også blevet kaldet ”kongens spejl, kongens vej, eller tyranens tæmning”.
I en nutidig kontekst svarer den protreptiske besked til, at den moderne leder er selv-refleksionens leder. Jo mere, han undersøger sit eget liv, jo mere overbevisende vil han være som autentisk autoritet. Samtidig kan protreptik betragtes i relation til tankerne om og muligheder for frihedsgrader i samfundet generelt. For frihed er såvel målet som midlet for protreptikeren. Baseret på Aristoteles’ arbejder kan protreptik netop defineres som dialektik anvendt med det formål, at personer (ledere) kan frigøre sig selv gennem refleksion over kerneværdier og samtidig blive herre over egen indre dialog. I denne proces hviler protreptik på konstitution gennem det sociale, da den basale antagelse er, at tænkning og tale er to sider af samme sag. Ved at guide ”stemmen” kan man lære at tænke hensigtsmæssigt og omvendt. Protreptik som metode kan på den måde siges at have normativt udgangspunkt. Dette ses gennem grækernes historiske appel til fire kerneværdier, hvor betydningen gennem årtusinder kun har flyttet sig en smule. Det drejer sig om værdien om det gode, det retfærdige, det sande og det smukke… Der er så meget management og så lidt, der fordrer et ståsted, hvor autentisk lederskab kan stråle fra. Normativiteten rækker således ikke længere end, at protreptikken netop bestræber sig på at være en ikke-manipulerende retorik.

Ude på noget – Mediter dit Talent

William Kvist – Ude på noget

Det proaktive talent – fra Københavnerdreng til Euroman

TALENT-DK seminarfilm 2015 – Talentets relationer

TALENT-DK’s seminar 2011 – Talentudviklerens vigtigste kompetencer

Second to none – Wilson Kipketers syn på talentet

TALENT-DK’s seminar 2007 – Hvad f….. sker der i Skive?

TALENT-DK’s seminar 2008 – Den ideelle talentudvikler

TALENT-DK’s seminar 2009 – Føl og talent

TALENT-DK’s seminar 2010 – Talent i Danmark

TALENT-DK’s seminar 2006 – Den perfekte talentudvikling