Sportschefuddannelse Team Danmark

Målgruppe: Sportschefer fra Team Danmark-støttede forbund

Uddannelsens overordnede formål er at styrke det faglige niveau og de faglige kompetencer hos sportscheferne i de Team-Danmark støttede forbund.

Sportschefernes hverdag og virke er et specielt arbejdsfelt, hvor udfordringerne ofte er anderledes end andre ledelsesfelter. Uddannelsen retter sig derfor særligt mod at udvikle sportscheferne ud fra deres individuelle behov, men samtidigt gøre dem kvalificerede til at varetage ledelsesposter uden for sportens verden,

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op med tre typer af læringsrum; moduldage, mellemrumsgrupper, samt individuel ledersparring.

Moduldagene består af korte oplæg i plenum, samt arbejde i mindre grupper (4-6), som styres af en facilitator.

Mellemrumsgrupperne ligger i mellem modulerne, og fungerer som opfølgning, samt oplæg til kommende opgaver. Den individuelle sparring finde ligeledes sted mellem modulerne, og vil koncentreret om den enkelte leders situation.

Flipped learning

Arbejdsformen i uddannelsen tager udgangspunkt i princippet omkring flipped Learning, hvor den direkte viden rykkes fra grupperummet til det individuelle rum. Grundtanken i flipped learning er at bruge tiden, hvor vi er sammen på det enkelte modul, til at opnå erfaring og indsigt gennem øvelse og samtale.

 

uddannelsens-opbygning_til-hjemmesiden_til-hjemmesiden

Viden er rummet, hvor der tilbydes ny viden, teori og informationer gennem kobling af teori og praksis gennem video, artikler, bøger og andre medier.

Praktikum er rummet, hvor man aktivt deltager i at udvikle og skabe indsigt og færdigheder gennem kobling af teori og praksis i samspil med konsulenter og andre deltagere.

Praksis er rummet, hvor du præsterer og transformerer dig selv og dem, du arbejder med.

Uddannelsens indhold

Modul 1 – Skab overblik.

På dette modul arbejdes der bl.a. med at analysere egen organisationskultur, tydeliggøre adfærd og relationer, afdække interessenter og arbejde med forandringsledelse. Der vil ligeledes være fokus på arbejdet med organiseringen af trænere og support personel involveret i elitearbejdet.

Modul 2 – Skab indsigt.

På dette modul arbejdes der bl.a. med personlige værdier og visioner, sportschefernes individuelle lederskab, samt prioriteringer i arbejdet og mellem arbejde og fritid. Dette arbejde tager udgangspunkt i en personlig udviklingsplan.

Modul 3 – Skab sammenhæng.

På dette modul arbejdes der bl.a. med prioritering af udviklingsmål og hvordan man følger op på målsætninger, aktivering af landstrænere og/eller trænerteam og organisation, samt kommunikation og delegering af arbejdsopgaver og ansvarsomåder.

Fokus vil ligeledes være på de strategiske indsatser og en formuleret eksekveringsplan.

Efterfølgende moduler.

De efterfølgende moduler indeholder bl.a. mediehåndtering, mesterskabs-set up, krise/konflikthåndtering, den svære samtale, stresshåndtering, ledelse af individualister, mødeledelse, samt evt. opfølgning på tidligere emner.