Mentalitets- og kulturudvikling i eliteidræt

Målgruppe: Trænere og støttepersoner

 

Uddannelsens overordnede formål er at uddanne udvalgte trænere og støttepersoner (fx idrætskoordinatorer), der er i stand til at få talenter til at gå hele vejen.

Uddannelsen er særligt rettet mod udvikling af trænere og støttepersoner, der lærer at udvikle og implementere et koncept for vindermentalitet og vinderkultur særligt tilpasset deres talentmiljø. I dette indgår også øget refleksion omkring de sportspsykologiske dele af talentudvikling hos såvel udøver som støtteperson og miljø, samt implementering af mentale redskaber i den daglige praksis.

 

Uddannelsens opbygning

Grundtanken i uddannelsen er, at deltagerne både får mulighed for at arbejde koncentreret i små grupper i de lokale miljøer, samtidigt med, at de får et netværk af ligesindede på tværs af idrætsgrene og kommuner, som man kan sparre med.

Uddannelsen er derfor struktureret som en vekselvirkning mellem små gruppeworkshops/samtaler med fokus på trænernes/støttepersonernes individuelle projekter, og intensive kursusdage på tværs af grupperne, hvor teorier og tilgange vil blive introduceret og afprøvet, med henblik på at trænerne/støttepersonerne kan tage det med videre i deres eget projekt. En vigtig del af uddannelsen er vidensdeling, og deltagerne skal derfor præsentere deres projekter ved to seminarer – et i egen klub eller organisation midtvejs i uddannelsen, og et i kommunen som afslutning på forløbet.

 

Flipped learning

Arbejdsformen i uddannelsen tager udgangspunkt i princippet omkring flipped Learning, hvor den direkte viden rykkes fra grupperummet til det individuelle rum. Grundtanken i flipped learning er at bruge tiden, hvor vi er sammen på det enkelte modul, til at opnå erfaring og indsigt gennem øvelse og samtale.

 

uddannelsens-opbygning_til-hjemmesiden_til-hjemmesiden

Viden er rummet, hvor der tilbydes ny viden, teori og informationer gennem kobling af teori og praksis gennem video, artikler, bøger og andre medier.

Praktikum er rummet, hvor man aktivt deltager i at udvikle og skabe indsigt og færdigheder gennem kobling af teori og praksis i samspil med konsulenter og andre deltagere.

Praksis er rummet, hvor du præsterer og transformerer dig selv og dem, du arbejder med.

 

Uddannelsens indhold

Kursusmoduler (8 timer pr. gang):

Modul 1 – Dig som talenttræner.

Målet med dette modul er at starte en proces op, hvor træneren bliver afklaret med sit trosgrundlag, sine egne potentialer og grænser, og finder sit formål for og med projektet.

Modul 2 – Dine talenter og dit miljø.

Målet med dette modul er, på baggrund af modul 1, at udvikle tilgange og principper i talentarbejdet, som matcher trænerens personlige udvikling, samt talenter og talentmiljø. Som en del af dette, skal trænerne her analysere talenterne og miljøet.

Modul 3 – Konkretisering og planlægning.

Målet med dette modul er at konkretisere trænernes projekter, og planlægge og prioritere de vigtigste indsatser hen i mod implementering.

Modul 4 – Opfølgning og justering.

Målet med dette modul er at justere på de forskellige projekter, med fokus på succesfuld implementering.

Gruppeworkshops (3 timer pr. gang)

Indholdet på gruppeworkshops justeres efter deltagernes projekter, men vil grundlæggende fungere som et rum, hvor der er mulighed for at arbejde i dybden med temaerne fra fællesworkshops. Der vil i højere grad her være fokus på opfølgning og individuel sparring.

Præsentation og seminar

Målet med præsentation i klubben og et seminar er vidensdeling. Ved præsentationen i klubben fortæller træneren for de øvrige trænere, hvad han/hun har lært i forløbet ind til videre, og præsenterer samtidigt sine planer for de kommende indsatser.

Seminarene fungerer som vidensdeling for hele kommunen, hvor trænerne præsenterer deres samlede projekt og erfaringer.

Uddannelsen udbydes af Vindermentalitet