Om tilgangen

Ledelse af talent konceptet bygger på nogle grundlæggende principper:

  • Chimp eller Champ og princippet om at alle kæmper med at gøre det de kan, være sig selv, og har en konflikt gående.
  • High Performance Masterplan.
  • Teoriunderbygget handling og princippet om at kunne forklare hvorfor du gør som du gør.
  • Make sense og princippet om sansebaseret læring, at varig læring er knyttet op på oplevelser med selv at afprøve, udforske og eksperimentere.
  • Research Light og princippet om at det at kunne dokumentere (skriftligt, mundligt) egen og andres udvikling er en forudsætning for at bygge en holdbar kultur og mentalitet
  • Mentoring og princippet om at ”ingen klarer det alene”. Det handler om at lære både at kunne hjælpe andre og selv skabe opbakning til egne projekter, som afgørende kriterier for at det bliver til noget.
  • Flipped Learning og princippet om at sætte øvelsen i centrum.
  • Bæredygtighed og princippet om at skabe udvikling og løsninger, der virker på den lange bane.