Selvet – forstå talentet

Brene Brown om selvværd og sårbarhed som forudsætning

Læs mere

”Hun/han har en stærk rygrad”, siger man ofte om folk, der kan gennemføre ambitiøse projekter med mange udfordringer. I billedet af rygraden ser vi de enkelte knoglestykker som de grundlæggende værdier og principper, der, når vi følger dem, giver os en rank ryg. Men de bløde dele, som gør vores rygrad bøjelig, er vores sårbarhed. Jo bedre kontakt vi har til vores sårbarhed, vores blødhed, jo stærkere er vores rygrad. Uden dem var vores rygrad hård og stiv, og hårdt materiale kan knække – vi kender udtrykket ”han knækkede ryggen på det”. Stærkt materiale er både fasthed (værdier og principper) og blødhed (sårbarhed). Styrken er den mentale fleksibilitet, som udgøres af den kombination. Ofte lærer vi, at man som leder må være hård. Det, mener vi, er en katastrofal antagelse. Det er bedre at være stærk, som i ”en stærk rygrad”.

I videoen giver Brene Brown en fantastisk introduktion til, hvorfor sårbarhed føles som svaghed, men er en vital del af vores styrke.

Dan Gilbert
om lykke og trivsel

Anders Fogh Jensen om tillid

Steve Peters om The Chimp Paradox

Daniel Kahneman om lykke og opmærksomhed

Dan Gilbert om det at se på sig selv
(som færdig)

Daniels Goleman om følelsesmæssig intelligens

Ray Kurzweil om hybrid tankegang

David Brooks om karakterbygning

David Brooks om karakterbygning

Vindere og tabere

Larry Smith om hvorfor man ikke får en god karriere

Viden til Gøren Vinterseminar 2015

Mathias Larsen – Sådan er det bare!

Anders Fogh Jensen om potential

Russ Harris om selvtilidshandlinger

Læs mere

Får du stadig, efter 40 år med foredrag, sommerfugle i maven?, bliver Russ Harris spurgt og svarer:”Ja, men nu får jeg dem til at flyve i formation”.
Doktor og forfatter Russ Harris giver et indsigtsfuldt interview, hvor han fortæller, hvordan man med fordel kan forstå de følelser, vi møder hver dag som information og ikke som et symptom eller sygdom. Russ forklarer i stedet, hvordan følelser som spænding, angst og nervøsitet er udviklet hos os mennesker med et formål. f.eks. at have hurtigere reflekser.

Desværre er det ikke sådan de fleste mennesker oplever det og der, hvor problemet starter, er, at vi kæmper mod følelserne og desværre ender med at få angsten til at vokse og gøre det til en større og større hindring. Det er aldrig følelsen i sig selv, der er problemet, det er attituden mod den. Pointen er, at det som folk ofte forbinder med negative tanker og følelser er helt normale og ikke noget, du kan fjerne, og det er det alle High-Performere har lært – at kanalisere angsten, spændingen og nerøsiteten henimod deres performance bl.a. ved at adskille sig fra den og rumme den.

Disse negative tanker og følelser giver dig en maske på og målet er således at få taget denne følelsesmaske af, så du kan se ting klarere, få flere informationer og engagere dig i det, der sker nu og her – det vi kalder kontekstuelt nærvær og opgavefokus.

Vi ser mange af disse følelsesmæssige reaktioner i de relationer, vi indgår i, hvor vores hjerne skaber mange følelsesbaserede domme, meninger og holdninger i forhold til andre, hvor man bliver fanget i det.

Det, Harris prøver at fortælle os, og som inspirerer os i arbejdet med High-Performance, er, at vi skal gå væk fra ensidig fokus på positiv tænkning. For hvis du fjerner dig fra de negative tanker, fjerner du også de positive. Begge tanke- og følelsessystemer kommer fra én og samme kanal/pipeline. Så fjerner du de ubehalige tanker, fjerner du potentielt også din evne til at bekymre dig om noget og dermed også din vilje, som fører til tomhed.

Og hvem ønsker et tomt liv – ingen, tør vi godt sige! I stedet bliver fokus at leve et rigt og fuldt liv, men den fulde vidde af følelser. Kærlighed og smerte hænger sammen. Det kræver en anden mentalitet. En mentalitet med åbenhed, nysgerrighed og fleksibilitet. En High-Performance mentalitet.

Ken Ilsø – Det forjættede land