FAQ

Erkendelsen af, at arbejdet med potentiale og talent er komplekst og nødvendigvis må baseres på konsistente miljøer med stærke fundamenter af værdier og holdninger, stiller ganske enkelt krav om et koncept, hvor talentarbejdere løbende internaliserer og operationaliserer ny viden, selvindsigt, refleksion og praksis.

Ideen til konceptet udspringer fra TALENT-DK´s mangeårige virke med udveksling af viden og erfaring på tværs af performancekulturer, samt Vindermentalitets erfaringer med at føre talenter til den internationale elite.

Konceptet er blevet til i et samarbejde mellem konsulentfirmaet DoubleYou og netværket TALENT-DK. Flere har været inde over udviklingen af uddannelsen, men de to gennemgående figurer har været Christian Louring Engell og Leif Chr. Mikkelsen.

Vindermentalitet er et konsulenthus, der siden opstarten i 2004 har været drevet og udviklet af Christian L. Engell

Vindermentalitet arbejder med udvikling af High-Performance i sport og business. Det være sig rådgivning af bestyrelser, lederudvikling, performance udvikling, kulturudvikling. Du kan læse mere om det på Vindermentalitet.dk

TALENT-DK blev udviklet i 2007 af Leif Chr. Mikkelsen på bagkant af et seminar om ”Talentudvikling i Danmark”, som Team Copenhagen afholdt sammen med Det Kgl. Teater (v. Kresten Schultz Jørgensen). TALENT-DK arbejder med udveksling af viden og erfaringer på tværs af performancekulturer. (www.TALENT-DK.dk). Netværket afholder årligt 3-5 inspirationsmøder, et partnermøde samt et heldags seminar. Netværkets partnere repræsenterer erhvervsliv (inkl. off. sektor), forskning/uddannelse, kunst og eliteidræt.

 

Personerne bag uddannelsen

Såfremt man føler sig interesseret i at høre nærmere om mulighederne for partnerskab i TALENT-DK, skal man bare kontakte Leif Chr. Mikkelsen på lcm@TALENT-DK.dk .

Uddannelsen søger dig, der…

  • Konceptet er målrettet dig, der brænder for at forløse potentialer og at gøre andre bedre
  • brænder for at gå forrest for udviklingen af vinderkulturer i samspil med andre
  • er nysgerrig, udforskende og villig til at sætte dig selv på spil for at tage næste skridt i din karriere som talentleder
  • har et stærkt praksisgrundlag med talentarbejde. Minimum 5 års erfaring med talentarbejde
  • står midt i at lede talenter indenfor enten erhvervsliv, offentlig sektor, forskning og uddannelse, kunst og kultur samt sport

Uddannelsen er opbygget med ”Flipped learning” som grundlæggende læringsprincip, hvor det at øve sig er i centrum. Grundtanken er at transformere viden til gøren hurtigst muligt. Vores middel til at opnå det er en opdeling i tre læringsrum, som understøtter hinanden:

VIDEN, hvor du modtager viden, information og opgaver.

PRAKTIKUM (skolen for livet), hvor du er aktiv deltager og producent af viden og færdigheder gennem kobling af teori og praksis.

PRAKSIS (livets skole), hvor du præsterer og transformerer dig selv og talenterne i egen kontekst som leder og facilitator.