Ledelse af Talent
Uddannelsesplatform for nyskabende talentledelse

Skræddersyede uddannelsesforløb til identificering og forløsning af potentialer.

Det vi vil
Formålet med konceptet ”Ledelse af talent” er at skabe en uddannelsesplatform, hvor nyskabende talentledelse vokser fra, og hvor deltagere lærer at lede mod fremtiden, frem for mod det velkendte. Vi brænder for at tilbyde bedre muligheder for udvikling af ledelseskompetencer til at få talenter til at gå hele vejen. Vi kæmper grundlæggende for, at vi i Danmark bliver endnu bedre til at udvikle vinderkulturer og harmoniske talentmiljøer, baseret på skandinaviske værdier om at fordre langsigtet og holdbar udvikling af performance.

Det vi gør. Vi bygger og skræddersyer uddannelsesforløb under konceptet ”Ledelse af Talent” inden for performancekulturer i erhvervsliv, den offentlige sektor, forskning & uddannelse, kunst & kultur, og sport. Det betyder, at vi tilpasser uddannelserne til den specifikke kontekst som talenterne opererer i og som lederne skal lede fra, samt organiserer uddannelsen med udgangspunkt i deltagernes travle hverdag.

Det vi står for. Ledelse af talent konceptet bygger på nogle grundlæggende principper:

 • Chimp eller Champ og princippet om at alle kæmper med at gøre det de kan, være sig selv, og har en konflikt gående.
 • High Performance Masterplan.
 • Teoriunderbygget handling og princippet om at kunne forklare hvorfor du gør som du gør.
 • Make sense og princippet om sansebaseret læring, at varig læring er knyttet op på oplevelser med selv at afprøve, udforske og eksperimentere.
 • Research Light og princippet om at det at kunne dokumentere (skriftligt, mundligt) egen og andres udvikling er en forudsætning for at bygge en holdbar kultur og mentalitet
 • Mentoring og princippet om at ”ingen klarer det alene”. Det handler om at lære både at kunne hjælpe andre og selv skabe opbakning til egne projekter, som afgørende kriterier for at det bliver til noget.
 • Flipped Learning og princippet om at sætte øvelsen i centrum.
 • Bæredygtighed og princippet om at skabe udvikling og løsninger, der virker på den lange bane.

Uddannelserne udvikles til specifikke målgrupper der…

 • Brænder for at forløse potentialer og at gøre andre bedre.
 • Brænder for at gå forrest i udviklingen af vinderkulturer i samspil med andre.
 • Er nysgerrige, udforskende, og villige til at sætte sig selv på spil, for at tage næste skridt i deres karriere som talentledere.
 • Har solid praksiserfaring med talentarbejde.
 • Står midt i at lede talenter inden for en performancekultur.

Skræddersyet til hverdagen

Kontekstspecifikt

Relationsbåret personlig udvikling